See sektsioon meie koduleheküljel annab teile süstemaatilise ülevaate erinevatest reisisihtpunkidest üle maailma ja seal näha olevatest vaatamisväärsustest. Esimeses järkekorras kirjeldatakse lahti erinevates euroopa riikides asuvaid reisisihtpunktisid. Loomulikult ei pretendeeri see koduleht täiuslikkusele, küll aga üritatakse kirjeldatud riikide puhul välja tuua vaatamisväärsusi nii süstemaatiliselt kui võimalik.